SSL Sonerenn

Nye tider søndag 12.2 


08:30 Rennkontoret åpner Ål Skisenter
09:00 Lagledermøte
09:30-10:00 Besiktigelse
10:15 1 omg SSL 10 år og eldre
11:15 SSL 9 år og yngre
12:30 2 omg SSL 10 år og eldre
13:30 Premieutdeling


------------

KM I SUPER-G + SONERENN SSL

Ål Alpin har gleden av å invitere til
KM i Super-G og Sonerenn SSL 

Sted:  Ål Skisenter

Dato:  Lørdag 11. Februar - Søndag 12. Februar 2023

PROGRAM  

ÅL IL Alpingruppa inviterer herved til renn i Ål skisenter Lørdag 11/2 og Søndag 12/2 2023.

LØRDAG:    2 x Super G (KM/Kval.renn)
Klasser:        U12 og eldre  

SØNDAG:      SSL (KM/Kval.renn og Sonerenn)

Klasser:       Alle klasser 

     

Påmelding og startkontingent:

Påmelding gjøres som vanlig i www.minidrett.no  

 

Organisering:
Rennleder:                     Jørund Li
Ål Alpin koordinator:      Stig Uttakleiv Halvorsen
Rennkontor:                   Marianne Johnsrud 


PROGRAM (Foreløpig, bankes på lagledermøtet)


Lørdag 11/2 Super-G – KM/Kval.renn

0830               Rennkontoret åpent i Ål Skisenter

0900               Lagledermøte
0930-1030      Besiktigelse
1100               SG-renn KM Buskerud
1300               SG-renn Kval.renn

1400               Premieutdeling
                                                

Søndag 12/2 SSL – Kval.renn/Sonerenn

0830               Rennkontoret åpent i Ål Skisenter
0900               Lagledermøte
0930-1000      Besiktigelse begge løyper
1000               1 omg SSL 10 år og eldre

1100               1 og 2 omg SSL 9 år og yngre
1230               2 omg SSL 10 år og eldre

1330              Premieutdeling Søndag        

ADMINISTRASJON
           
Lagledermøter
Lørdag: kl 0900 i 2.etg Ål Skisenter
Søndag: kl 0900 i 2.etg Ål Skisenter

Startnummer

Utdeling av startnummer og startlister lørdag og søndag morgen fra 0830.

Nettsider
All informasjon vedrørende rennet legges ut på www.aalalpin.com


Det tas forbehold om endringer i programmet med tanke på vær og føre. 

  

www.aalalpin.com

E-post:

aalalpin@hotmail.com