Verdigrunnlag
Alpinsporten skal være inkluderende 

VI TRENGER DIN HJELP!

Bama Alpinfestival ønsker at alle som liker alpinsporten både trives og har det gøy under arrangementet.

La oss dra nytte av hverandres positive egenskaper og gi alle muligheten til å få en god opplevelse.

 

1          Vær ambassadør for gode holdninger. Både som trenere, ledere, foreldre og løpere

 

2          Følg regelverket – gå foran med et godt eksempel og fokuser på ”FAIR-PLAY”

 

3          Registrer at arrangementet er et flott tiltak. Det skal være

            MOTIVERENDE og gi OPPLÆRING.

            Det er barnas FORVENTNINGER som skal innfris

 

4          Hva kan du gjøre?

            Hvordan du BØR bruke din energi - Fokuser konstruktivt

            Hva du kan BIDRA med og hva som BØR være ditt bidrag

            Hva som skal til for at du LIKER det du gjør

 

5          Akseptere skuffelser, Ting blir ikke alltid slik en har tenkt.
ALPINSPORTEN SKAL VÆRE INKLUDERENDE OG FAVNE OVER ALLE SOM ØNSKER Å VÆRE EN DEL AV DEN.

Styret i Ål Alpin