HOVEDKOMITÉ BAMA ALPINFESTIVAL 2023

FUNKSJON NAVN Mobil Email adresse
Komitéleder Are Fosse 913 17 395     bamaalpinfestival@gmail.com 
Hovedrennleder Stig Uttakleiv Halvorsen456 96 687 stighalvorsen@me.com 
Leder Rennsekreteriat Marianne Johnsrud 917 06 255 johnsrudmarianne@hotmail.com 
Leder Rennsekreteriat Camilla Svanaasen Joranger 916 73 968 camillasvanaasen@hotmail.com 
Leder Sosialt program Mona Sando 952 23 313monasando@hotmail.com 
Leder Teknisk Ole Ivar Grue 908 73 706 storemanager.al@elkjop.no 
Informasjon/marked Espen Karlsen 920 38 903 espe@online.no 
Seremoni og premiering Marianne S Svanaasen 918 16 191 mariannessv@gmail.com 
Forpleining/mat Tonje Tufto 951 63 517 tonje.tufto@hotmail.com 
ProgramansvarligStaffan Landsmann-Wiwe483 54 893slwiwe@gmail.com 
Ål SkisenterKnut Einar Haug911 23 685aalskisenter@gmail.com