Verdigrunnlag
BAMA Alpinfestival ønsker at alle som liker alpinsporten både trives og har det gøy under arrangementet. Har du det gøy? La oss dra nytte av hverandres positive egenskaper, skape gode holdninger og gi alle muligheten til å en god opplevelse.


For å få dette til trenger vi hjelp av deg !

 • Fokuser konstruktivt

  • Tenk på hva du kan BIDRA med, og hva som BØR være ditt bidrag
  • Tenk på hvordan du BØR bruke din energi
  • Tenk på hva som skal til for at du LIKER det du gjør

 • Registrer at arrangementet er et flott tiltak

  • Det er barnas FORVENTNINGER som skal innfris
  • Ingen er FEILFRI. Det kan du verken forlange av deg selv eller andre
  • Erfaringer viser at dårlige forventninger til noe, som regel blir oppfylt

 • Vær ambassadør for gode holdninger

  • Både som trenere, ledere, foreldre og løpere
  • Følg regelverket – gå foran med et godt eksempel og fokuser på "FAIR-PLAY"
  • Arrangementet skal være MOTIVERENDE og gi OPPLÆRING
  • Flere skipar, fluorsmørning, cerapulver på start, smøretelt og overdrevet konkurransefokus fra foreldrene fører bare til FEILFOKUSERING fra barna og en unødvendig fordyring av alpinidretten.

 • Akseptere at feil skjer, det er noe av sjarmen med livet

  • Alle gjør feil, arrangører, løpere, trenere og foreldre er ingen unntak
  • Tenk over hvordan DU skal opptre for at disse verdiene skal bidra til å skape gode holdninger !

 • Hva gjør jeg nå ?

  ALPINSPORTEN SKAL VÆRE INKLUDERENDE OG FAVNE OVER ALLE SOM ØNSKER Å VÆRE EN DEL AV DEN.


Styret